SỨ MỆNH

” VÌ MỘT TỔ ẤM SỐNG TỐT HƠN CHO NGƯỜI VIỆT “

  • Cam kết mang lại cho khách hàng các dịch vụ và sản phẩm đạt chất lượng cao với giá cả hợp lý , lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam .
  • Con người là cội nguồn sức mạnh của công ty .
  • Liên tục tiến bộ về mọi mặt : ý tưởng , chất lượng và dịch vụ .
  • Lợi nhuận là phương tiện cần thiết , là thước đo của thành công .
  • Trung thực , chính trực , đạo đức trong mọi phương diện kinh doanh .